معرفی و تاریخچه

این محصول  در سال 1389 با نام اولیه بانک اطلاعات مشتریان با هدف یکپارچه سازی اطلاعات مشتریان شروع شد. کارشناسان فروش اطلاعات مشتریان خود را جداگانه در یک فایل اکسل نگهداری می کردند و این زمینه ساز مشکلات بسیاری بود:

 • نامشخص بودن لیست کل مشتریان
 • تداخل مشتریان بین کارشناسان
 • امکان حذف خواسته یا ناخواسته فایل اکسل

پس از بررسی با کارشناسان با توجه به شرایط و نیازهایی که احساس می شد تصمیم براین گرفته شد نرم افزار از حالت تک بعدی (بانک اطلاعات مشتریان) خارج شود و تمام کارهای واحد فروش را در خود بگنجاند. پس از یک دهه استفاده از این نرم افزار توسط شرکت های مختلف و تغییراتی که براساس نیازهای واقعی صورت گرفته است miniCrm به ابزاری ساده ولی قدرتمند در دست مشتریان تبدیل شده است.


امکانات کلی نرم افزار:

 • ثبت مشخصات مشتریان و طرف حساب ها با جزییات کامل
 • ثبت ارتباطات با مشتریان 
 • ثبت پیشنهاد قیمت و وضعیت آن برای پیگیریهای آتی
 • ثبت سفارش با جزییات پرداخت و تحویل 
 • ثبت یادآوری جهت پیگیری کارهای کاربران
 • سیستم  تعیین سطح دسترسی کاربران 
 • گزارشات مختلف و متنوع از قسمت های مختلف نرم افزار
گزارشات نرم افزار:

 • مشخصات مشتریان براساس ، شهر ، زمینه فعالیت و ...
 • خلاصه وضعیت مشتری (به همراه نام طرف حساب ها، آخرین ارتباطات،  آخرین پیش فاکتور ها)
 • لیست مشتریان فعال ، مشتریان فعال و خرید کرده ، مشتریان بدون ارتباط و ...
 • اطلاعات آماری مشتریان و ارتباطات با آنها 
 • گزارشات عملکردی شرکت و کارشناسان 
 • اطلاعات آماری شرکت و کارشناسان
 • گزارشات پایه (چاپ پیش فاکتور ، ارتباطات و ...)
 • اشتراک :