به هر کالایی که برای تعمیرات آورده می شود یک سرویس گفته می شود که فرآیندهای زیر را تا تحویل به مشتری طی می کند:

1- دریافت از مشتری  2- تعمیرات  3- کنترل کیفیت  4-صورتحساب 5-تسویه حساب  6-جابه جایی بین شعب  7-تحویل به مشتری
در یکی از شعب کالای تعمیری تحویل تعمیرات داده می شود و پس از ثبت مشخصات کامل رسید برای مشتری چاپ می شود. تمام کالاهای تعمیری پس از دریافت در کارتابل تعمیرات نشان داده می شود تا تعمیرکاران پس دریافت کالا با تغییر وضعیت آن به "در حال تعمیر" شروع به تعمیر آن کنند. پس از پایان کار تعمیرکار موظف است گزارش تعمیر به همراه دلایل خرابی و اقلام مصرفی را در سیستم ثبت نماید تا وضعیت به "تعمیر شد" تغییر کند. مراحل کنترل کیفیت به همین ترتیب طی می شود. پس از این مرحله واحد مالی باتوجه به تنظیمات و سیاست های صدور صورتحساب اقدام به صدور فاکتور می کند و به مشتری اعلام می شود. پس از ثبت تسویه حساب سیستم اجازه تحویل به مشتری را می دهد.امکانات نرم افزار

 قابلیت اصلی

 • دریافت کالا از مشتریان به همراه صدور رسید و نمایش سابقه تعمیر
 • جا به جایی کالا بین شعب و پیگیری آن (کارخانه و دفتر مرکزی)
 • پیگیری کالا براساس شماره رسید، نام تحویل دهنده تاریخ و ...
 • نمایش وضعیت تعمیر، موقعیت مکانی کالا
 • تعریف کالاها به همراه دسته بندی،  چک لیست کنترل کیفیت، هزینه سرویس ، امتیاز سرویس ،‌امتیاز ساعت سرویس و...
 • تعریف تعمیرکار به همراه ضریب کارایی
 • تعریف دلایل خرابی جهت بررسی های آماری
 • تعریف اقلام مصرفی بهمراه کد کالا قیمت و ...
 • تعریف مشتریان به همراه مشخصات کامل
 • سیستم مدیریت کاربران نرم افزار و حیطه دسترسی آنان

صورتحساب و مالی

 • صدور لیست اقلام مصرفی و ساعت سرویس
 • صدور فاکتور برای مشتری
 • ثبت تسویه مشتری جهت اجازه تحویل دستگاه به مشتری
 • دریافت و پرداخت (ثبت هزینه کرایه ، پرداخت بصورت اعتباری ، پرداخت از گارانتی تخفیف و ...)

تعمیر کاران

 • محاسبه کارکرد تعمیرکاران و محاسبه بهره وری براساس فرمول: امتیاز ثابت تعمیر کالا + (ساعت سرویس * نرخ ساعت سرویس کالا)
 • صدور چک لیست کالای تعمیر شده

بارنامه

 • صدور بارنامه جهت ارسال کالا  بین شعب (کارخانه و دفتر مرکزی)
فلوچارت یا گردش کار یک کالای تعمیری
گردشکار یک کالای تعمیری

گزارشات 

تمام گزارشات بصورت پیشرفته و با بیش از چهل پارامتر فیلتر طراحی شده است، بعضی از این فیلترها به شرح زیر می باشد:
شناسه رسید،‌ سریال کالا، شماره قبض دستی، مشتری، کالا، گروه کالا، اقلام مصرفی، تعمیرکار،‌ کنترل کننده دلیل خرابی، علت اقلام مصرفی، موقعیت کالا، محل دریافت،‌ محل تسویه حساب، محل تحویل به مشتری، سازنده کالا،‌ فوری، تعمیر در محل، وضعیت تعمیر، کنترل کیفیت دارد،‌صپرتحساب دارد، وضعیت گارانتی، نوع مشتری، وضعیت تسویه حساب، وضعیت تحویل، نحوه تحویل، بازخورد، پیگیری بازخورد، تاریخ رسید، تاریخ صورتحساب ، تاریخ تسویه حساب، تاریخ تحویل، تاریخ بازخورد، تاریخ گارانتی‌، تاریخ ساخت، تاریخ تعمیر،‌ تاریخ کنترل کیفیت و ...

 • گزارش سرویس ها
 •  خلاصه وضعیت مالی
 • عملکرد زمانی فرآیندها
 • آمار کالاهای تعمیر
 • آمار گروه کالاهای تعمیری
 • آمار دلایل خرابی کالا
 • لیست اقلام مصرفی
 • دلایل مصرف اقلام مصرفی
 • عملکرد تعمیرکاران
 • عملکرد کنترل کیفیت کنندگانگزارش چاپی دلایل خرابی نمونه گزارش چاپی - دلایل خرابی کالاهای تعمیرشده
 • اشتراک :